راهکار جدید تشخیص پلاک تحت ابر 

  راهکار جدید تشخیص پلاک تحت ابر پیشرفت های جدید در تحلیل تصاویر تاثیر بسزایی بر ارتقای ایمنی ترافیک و جاده داشته است. ANPR (تکنولوژی پلاکخوان اتوماتیک) در این امر نقش مهمی ایفا کرده است. تفاوت اصلی بین راهکارهای ANPR تحت سرور محلی و ANPR مبتنی بر ابر در محل تصویر برداری است. در بستر […]

دوربین مداربسته ایرانی + دوربین مداربسته ملی + دوربین مداربسته + نظارت تصویری + تولید ایرانی دوربین مدابسته