با توجه به اهميت يافتن بحث صرفه جويي در مصرف انرژي ، روشهايي كه بتوان از طريق آنها در زمينه توليد و يا مصرف انرژي بهبود حاصل نمود ، مورد توجه قرار گرفته اند . در اين مقاله به بررسي يكي از روش هاي بهينه سازي مصرف انرژي كه جايگزيني لامپ هاي التهابي ، گازي و فلورسنت با نوع جديدي از لامپ ها به نام لامپ هاي LED مي باشد ، پرداخته شده است . براي روشن شدن موضوع ، ضمن معرفي لامپهاي LED ، عواملي كه باعث برتري اين دسته از لامپها بر ساير لامپها می گردد ، مورد بررسي قرار گرفته است .

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت تولیدی میکرو نرم افزار می باشد. © Copyright - MNA