طراحی و مهندسی و اجرای شبكه ای محلی ، راه دور:

با توجه به رشد روزافزون شبكه‌های كامپيوتری و افزايش تعداد كاربران،‌  وجود يك شبكه كامپيوتری با كارايی و امنيت بالا از نيازهای مهم و اساسی سازمانها و شركت‌های فعال در زمينه‌های مختلف می باشد. از سوی ديگر امروزه شبكه‌های با تعداد كاربران كم را شايد ديگر نتوان يافت.

لذا مديريت شبكه‌های بزرگ كامپيوتری با تعداد كاربران زياد امری بسيار حياتی برای سازمان ها و شركت های مربوطه است. بحث امنيت چنين شبكه‌هايی نيز از ديگر موارد اساسی می باشد كه بايستی به صورت دقيق طراحی و اجرا شود. شرکت تولیدی میکرونرم افزار در اين واحد با بهره گيری از 32 سال سابقه و تجربه در حوزه IT  و ICT  دارای امکانات و تجربیات درخشان به شرح ذیل میباشد

  • مشاوره در زمينه بهبود وضعيت و كارايی شبكه‌های موجود
  • طراحی و اجرای انواع شبكه‌های LAN, MAN, WAN
  • طراحی و اجرای انواع شبکه های فیبرنوری
  • طراحی و اجرای انواع شبکه های بی سیم
  • مشاوره، طراحی و راه‌اندازی امنيت شبكه